Privacybeleid

Privacy statement Insightz

Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens. Bij al onze activiteiten committeren wij ons aan de actuele wetgeving op dit gebied, met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Deze privacy statement is niet bedoeld als overeenkomst en als zodanig kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Door het achterlaten van uw persoonlijke gegevens op www.insightz.org of door uw gegevens op te sturen naar email- of andere adressen op onze site verklaart u bekend te zijn met deze privacy statement en gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verwerkt zoals hieronder omschreven. De privacy statement is ook van toepassing op mensen die bij ons solliciteren.

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

 • als u telefonisch, schriftelijk, via onze website of via social media contact met ons op neemt
 • als u klant wordt van Insightz of een andere samenwerking met ons aangaat
 • als u bij ons solliciteert
 • als wij gegevens opvragen bij derden zoals externe gegevensverzamelaars, partners, of sociale netwerken. Gegevens die wij via deze bronnen verkrijgen gebruiken wij enkel en alleen als u deze partijen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die u op onze website registreert heeft Insightz passende maatregelen genomen om deze te beschermen tegen misbruik door derden.

Wat doen wij met persoonlijke gegevens?

 • Die gebruiken wij voor het sturen van specifieke informatie met betrekking tot onze producten en diensten
 • Die gebruiken wij voor het sturen van een offerte indien u deze hebt aangevraagd
 • Die gebruiken wij voor het opstellen van overeenkomsten
 • Die gebruiken wij voor het uitvoeren van overeenkomsten en het verlenen van diensten
 • Die gebruiken wij voor facturatie
 • Die gebruiken wij om te waarschuwen bij onverhoopte storingen
 • Die gebruiken wij voor marketing- en verkoopgerelateerde activiteiten
 • Die gebruiken wij om sollicitaties te verwerken en op te volgen

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zo lang het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld dit rechtvaardigt. Uw persoonlijke gegevens zullen binnen een redelijke termijn na het laatste contact op een veilige manier verwijderd worden mits er geen wettelijke noodzaak is om deze langer te bewaren. Bij sollicitatieprocedures worden uw persoonlijke gegevens direct na gebruik verwijderd tenzij u bij ons bedrijf in dienst treedt of tenzij anders afgesproken.

Delen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verkocht, verhuurd, of anderszins ter beschikking gesteld aan andere partijen. In uitzonderlijke gevallen kunnen uwgegevens gedeeld worden met wetshandhavers of overheidsdiensten indien er sprake is van een wettelijke verplichting en wij ervan overtuigd zijn dat wij daar gevolg aan moeten geven. Ook in het geval van een mogelijke reorganisatie, overname, faillissement of andere ingrijpende bedrijfswijziging kan het zijn dat uw gegevens aan derden worden overgedragen teneinde de activiteiten van ons bedrijf te kunnen voortzetten.

Recht van verzet

Ten aanzien van persoonlijke gegevens waarover wij beschikken heeft u het recht om hiervan een kopie bij ons op te vragen, ons te verzoeken om deze gegevens te wijzigen, te verwijderen of over te dragen aan een andere gegevensbeheerder, of uw toestemming voor verwerking in te trekken. U kunt daarvoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Insightz of een email sturen naar info@insightz.org.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van Cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website www.insightz.org. Cookies zijn kleine stukjes digitale informatie die, vaak tijdelijk, worden opgeslagen op computers van gebruikers om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op
bezochte webpagina’s wordt gebruikt. Insightz gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Insightz heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang van de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google
niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacy policy van Google.

Websites van derden

Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Insightz is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan.

Wijziging privacy statement

Insightz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. De versie die op onze website staat is altijd de meest recente.